Gəlirlik və Dividend Siyasəti

Dividend Siyasəti

 

2017-2018-ci il müddətində Cəmiyyətin təsdiq edilmiş, yerləşdirilmiş və tam ödənilmiş Səhmdar Kapitalı 300,000 AZN təşkil etmişdir və hər biri 3 manat dəyərində olan 100,000 adi səhmdən ibarət olmuşdur. 2018-ci ilin yekunları üzrə hər bir səhmin kənar auditor tərəfindən təsdiq edilən hesabat üzrə gəlirliyi 3 AZN təşkil etmişdir.