Heccinq Alətləri

Müxtəlif heccinq alətləri ilə müştərilərin malik olduqları əmtəə və valyuta aktivlərininin dəyərini bazarda baş verən əks qiymət hərəkətindən yarana biləcək zərərlərdən qorumaq üçün istifadə edilir. Bu onların mövcud əməliyyat və aktivlərinin dəyərinin qoruması üçündür.