Rekvizitlər

Müştəri adı

UNICAPITAL İNVESTISIYA ŞIRKƏTI AÇIQ SƏHMDAR CƏMIYYƏTI

Hesabın identifikasiya nömrəsi

AZ57UBAZ01005439535100USD001

Benefisiar bank

UNIBANK CB SWIFT address: UBAZAZ22 (Baku, AZ, Azerbaijan) TIN: 1300017201

SWIFT

UBAZAZ22

Kod

505754

VOEN

1300017201

Bankın hesabının identifikasiya nömrəsi

70-55.024.541/001 IBAN: AT25 3100 0070 5502 4541

Müxbir bank

RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG, Vienna, Austria S.W.I.F.T.: RZBAATWW

Müştəri adı

UNICAPITAL İNVESTISIYA ŞIRKƏTI AÇIQ SƏHMDAR CƏMIYYƏTI

Hesabın identifikasiya nömrəsi

AZ44UBAZ01005439535090AZN001

Benefisiar bank

UNIBANK CB SWIFT address: UBAZAZ22 (Baku, AZ, Azerbaijan) TIN: 1300017201

SWIFT

UBAZAZ22

Kod

505754

VOEN

1300017201

Bankın hesabının identifikasiya nömrəsi

AZ46NABZ01350100000000015944

Müxbir bank

Rekvizitlər

Təşəkkür edirik!

Sizin müraciətiniz uğurla göndərildi

Rekvizitlər

Təşəkkür edirik!

Sizin müraciətiniz uğurla göndərildi