Rekvizitlər

Müştəri adı

UNICAPITAL İNVESTISIYA ŞIRKƏTI AÇIQ SƏHMDAR CƏMIYYƏTI

Hesabın identifikasiya nömrəsi

AZ57UBAZ01005439535100USD001

Benefisiar bank

UNIBANK CB SWIFT address: UBAZAZ22 (Baku, AZ, Azerbaijan) TIN: 1300017201

SWIFT

UBAZAZ22

Kod

505754

VOEN

1300017201

Bankın hesabının identifikasiya nömrəsi

70-55.024.541/001 IBAN: AT25 3100 0070 5502 4541

Müxbir bank

RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG, Vienna, Austria S.W.I.F.T.: RZBAATWW

Müştəri adı

UNICAPITAL İNVESTISIYA ŞIRKƏTI AÇIQ SƏHMDAR CƏMIYYƏTI

Hesabın identifikasiya nömrəsi

AZ44UBAZ01005439535090AZN001

Benefisiar bank

UNIBANK CB SWIFT address: UBAZAZ22 (Baku, AZ, Azerbaijan) TIN: 1300017201

SWIFT

UBAZAZ22

Kod

505754

VOEN

1300017201

Bankın hesabının identifikasiya nömrəsi

AZ46NABZ01350100000000015944

Müxbir bank

Rekvizitlər

Təşəkkür edirik!

Sizin müraciətiniz uğurla göndərildi

Rekvizitlər

Təşəkkür edirik!

Sizin müraciətiniz uğurla göndərildi

"UTrader"də daha sərfəli komissiyalarla ticarətə başlayın!

Təşəkkür edirik!

Sizin müraciətiniz uğurla göndərildi

Rekvizitlər

Təşəkkür edirik!

Sorğunuz uğurla göndərildi