Seymur İbadov Ph.D

Seymur İbadov Ph.D

“Unicapital” İnvestisiya Şirkəti ASC-nin “Portfel idarəçiliyi" şöbəsi rəhbəri

İqt­i­sad üzrə fəlsəfə doktoru el­mi dərəcəsinə sahib S.İbadov 2005-ci ildən Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunda 13 ilə yaxın müddət ərzində İnves­ti­si­ya departamen­tin­də müxtəlif vəzifələrdə çalışıb. O, trey­der, baş treyder olaraq ça­lış­­dığı dönəmlərdə beynəlxalq ba­zar­larda treydinqə dair böyük təcrübə toplayıb.

Portfel me­neceri vəzifəsində olduğu bir neçə il ərzində Fondun ən bö­yük pa­ya sahib olan istiqraz və pul bazarı alətləri portfelini idarə edib. Sonradan karyerasını “PAŞA Həyat Sığorta” ASC-də investisiya şöbəsinin müdiri vəzifəsində da­vam et­di­rib. Bu illər ərzində o, bu sahədə yeni maliyyə alətlə­ri­nin yaradıl­ma­sı və şirkətin investisiya portfelinin idarə edilmə­sini hə­yata keçirib.
Hal-hazırda karyerasını maliyyə bazarı­nın apa­rıcı investisiya şirkətlərindən biri olan "Unicapital İnvestisi­ya Şirkəti" ASC-də “Portfel idarəçiliyi" şöbəsi rəhbəri vəzifəsində davam etdirir.

Onun ümumilikdə maliyyə ba­zarları, maliyyə alətləri, investisiya və portfel ida­rəçiliyində 20 ildən ar­tıq təcrübəsi var.

Hazırda S.İbadov bir çox ali təhsil ocaqlarında maliyyə sahəsi üzrə kadrların hazırlanmasında tövhə verərək, uzun illərdir ki, maliy­yə bazarları, maliyyə alətləri, investisiya və portfel idarəçiliyi üz­rə sahələrin öyrənilməsində tələbə və magistr­lərə öz bilik və təcrübəsini əsirgəmir.

Seymur İbadov Ph.D

Təşəkkür edirik!

Sizin müraciətiniz uğurla göndərildi

Seymur İbadov Ph.D

Təşəkkür edirik!

Sizin müraciətiniz uğurla göndərildi

"UTrader"də daha sərfəli komissiyalarla ticarətə başlayın!

Təşəkkür edirik!

Sizin müraciətiniz uğurla göndərildi

Seymur İbadov Ph.D

Təşəkkür edirik!

Sorğunuz uğurla göndərildi